Om Hummervoll Industribelegg 1

Om oss

Hummervoll Industribelegg har gjennom mer enn 30 års virksomhet opparbeidet seg et renommé som en anerkjent leverandør av tjenester til norsk olje- og gassindustri og andre kunder. 
Bedriftens kontinuerlige fokus på materiell og metode har resultert i dagens fremtredende markedsposisjon og bidratt betydelig til den generelle bransjeutviklingen.

Hummervoll Industribelegg betjener den globale industrien med spesialtilpassede gulvsystemer og bistår sine kunder hvert steg på veien.
Alle aktiviteter til Hummervoll Industribelegg skal gjenspeile bedriftens verdigrunnlag som består av følgende elementer:

Våre verdier

Kundefokus

Vi skal være en pålitelig, løsningsorientert og fremtidsrettet leverandør, som leverer produkter og tjenester i samsvar med våre kunders krav, behov og forventninger. 

Kompetanse

Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i tråd med bedriftens mål og strategier og individuelle behov, vil vi skape motiverte medarbeidere og en sterk organisasjon.

Faglig stolthet

Med tro på egne ferdigheter og ønske om å gjøre en best mulig jobb, skal vi levere produkter og tjenester som vi kan være stolte av og som gjør at kunden kommer tilbake til oss.

Samhold

Vi ønsker å ha en bedriftskultur som er preget av engasjement, samhold og samarbeidsvilje, hvor et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å nå våre mål.

Om Hummervoll Industribelegg 2

Learn Something
Every Day

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.

Bobby Harris
Founder
Signature Image

Hvem vi er

HI produktene

Hummervolls produktspekter omfatter 19 forskjellige gulvsystemer og spesialprodukter som dekker nesten alle behov. Dessuten leverer bedriften betong- og akrylbaserte løsninger, samt en rekke kompletterende produkter.

Gjennom egne formuleringer og kontrollerbar lisensproduksjon styrer bedriften den videre utviklingen av sine produkter i takt med kundenes behov og myndighetenes krav.
HI produktene er også underlagt en kontinuerlig forbedringsprosess i henhold til helse- og miljømessige kriterier.

Ingeniørtjenester

Gjennom årenes løp har Hummervoll fått inngående kunnskap om kundenes anlegg og bygget opp gode faglige relasjoner. Slik kan bedriften skreddersy de rette løsningene, anbefale spesielle systemoppbygginger / tilslag og utarbeide individuelle leggeprosedyrer.

Bedriften påtar seg også oppgaver innen opplæring av personell, planlegging, oppsyn og inspeksjon.

Arbeidsutførelse

På grunn av et unikt produktspekter, etablerte leggeprosedyrer og godt dokumentert gjennomføringsevne har Hummervoll blitt markedsleder i sitt segment i Hordaland. Bedriften utvider nå sitt geografiske virksomhetsområde til å omfatte hele Norge.

Handlekurv