Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Alle aktiviteter til Hummervoll Industribelegg skal gjenspeile bedriftens verdigrunnlag som består av følgende elementer:
 

Oppdrag

Hummervoll Industribelegg betjener den globale industrien med spesialtilpassede gulvsystemer og bistår sine kunder hvert steg på veien.
 

Verdier

Kundefokus

Vi skal være en pålitelig, løsningsorientert og fremtidsrettet leverandør, som leverer produkter og tjenester i samsvar med våre kunders krav, behov og forventninger. 

Kompetanse

Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i tråd med bedriftens mål og strategier og individuelle behov, vil vi skape motiverte medarbeidere og en sterk organisasjon.

Faglig stolthet

Med tro på egne ferdigheter og ønske om å gjøre en best mulig jobb, skal vi levere produkter og tjenester som vi kan være stolte av og som gjør at kunden kommer tilbake til oss.

Samhold

Vi ønsker å ha en bedriftskultur som er preget av engasjement, samhold og samarbeidsvilje, hvor et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å nå våre mål.

 

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon