HMS

HMS

HMS er bedriftens viktigste fokusområde. Hummervoll aksepterer ikke skader på hverken mennesker, materiell eller miljø. Alle medarbeidere i bedriften har en nullfilosofi.

Alle ansatte skal kjenne seg trygge på sin arbeidsplass og komme uskadd hjem etter dagens innsats.

Hummervoll er også opptatt av å levere trygge underlag til sine kunder og deres ansatte, både i henhold til mijø og sikkerhet.

 

Fokus på HMS og lønnsomhet er ingen motsetninger

Tvert imot kan HMS-arbeidet øke effektiviteten og dermed redusere kostnadsnivået. 
Eksempelvis bidrar innarbeidede rutiner til økt effektivitet og reduserte kostnader gjennom en planlagt ressurs-/kapasitetsutnyttelse.

 

HMS-regnskap

Produkter og utført arbeid kan vurderes mot et totalt HMS-regnskap som strekker seg over forventet levetid og tar hensyn til blant annet:

  • Konsekvens av langtidsvirkninger og eksponeringsgrad for personell og miljø.
  • HMS beregninger der relevante data er tilgjengelige bl.a. mengde stoffer som går til jord, sjø og luft samt deponi.
  • Produkt, metoder og utstyr som minimaliserer risiko for ulykker og skader på personell.

HMS-systemet ved bedriften oppfyller kravene i Internkontrollforskriften og OHSAS 18001.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon