Faktaark

Faktaark

Generelle opplysninger

Organisasjonsnr.

981 331 397

Adm. direktør

Arve Samnøy


Nøkkeltall FY 2016 (01.06.2015 - 31.05.2016)

Driftsinntekter

79,7 MNOK

Egenkapital

20,1 MNOK

Antall ansatte

42


Registrerte varemerker

  • Hummervoll Industribelegg
  • Hummervoll
  • HI