Om Hummervoll Industribelegg 1

Om oss

Hummervoll Industribelegg har gjennom mer enn 30 års virksomhet opparbeidet seg et renommé som en anerkjent leverandør av tjenester til norsk olje- og gassindustri og andre kunder. 
Bedriftens kontinuerlige fokus på materiell og metode har resultert i dagens fremtredende markedsposisjon og bidratt betydelig til den generelle bransjeutviklingen.

Hummervoll Industribelegg betjener den globale industrien med spesialtilpassede gulvsystemer og bistår sine kunder hvert steg på veien.
Alle aktiviteter til Hummervoll Industribelegg skal gjenspeile bedriftens verdigrunnlag som består av følgende elementer:

Våre verdier

Kundefokus

Vi skal være en pålitelig, løsningsorientert og fremtidsrettet leverandør, som leverer produkter og tjenester i samsvar med våre kunders krav, behov og forventninger. 

Kompetanse

Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i tråd med bedriftens mål og strategier og individuelle behov, vil vi skape motiverte medarbeidere og en sterk organisasjon.

Faglig stolthet

Med tro på egne ferdigheter og ønske om å gjøre en best mulig jobb, skal vi levere produkter og tjenester som vi kan være stolte av og som gjør at kunden kommer tilbake til oss.

Samhold

Vi ønsker å ha en bedriftskultur som er preget av engasjement, samhold og samarbeidsvilje, hvor et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å nå våre mål.

Handlekurv