Produkthjul

Hummervolls produkthjul skal visualisere de viktigste egenskapene til de enkelte systemene. Jo kraftigere fargen er jo høyere er funksjonsevnen.
Se diagramforklaringen for hvilke egenskaper som er representert av de forskjellige fargene.

e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon