Spesialprodukter

Spesialprodukter

Hummervolls spesialprodukter omfatter systemer for antistatiske gulv, belegg med høy kjemikaliebestandighet og et patentert system for isfrie rømningsveier under arktiske forhold.

Product Standard thickness Area of use Material
HI EP ESD STB 3,0 mm Areas exposed to moderate and heavy mechanical stress Epoxy
HI EP ESD SL 2,0 mm Areas exposed to light and moderate mechanical stress Epoxy
e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon