lailak

Laila Knutsen
Avdeling: 
Ledelse/Administrasjon
Stilling E-mail Telefon Mobiltelefon
Økonomi- og regnskapssjef laila.knutsen@hummervoll.no +47 46 171 017 +47 46 171 017