frodek

Frode Korneliussen
Avdeling: 
Prosjekt
Stilling E-mail Telefon Mobiltelefon
Prosjektleder Støp frode.k@hummervoll.no +47 93 204 168 +47 93 204 168