Best i klassen?

Ifølge foreliggende informasjon hos Hummervoll Industribelegg, er bedriftens offshore-beleggsystem HI EP Deck Coat faktisk det; best i klassen.
Etter revisjon 6 av NORSOK M501 (Surface preparation and protective coating), har Hummervoll valgt å teste sitt standard offshoresystem på nytt iht. kravene til dekksbelegg (beleggsystem 4). 
 

Resultatene er overbevisende:

 HI EP Deck Coat presterer langt bedre enn spesifikasjonene krever. Systemet oppnår vedheft på over 17,5 Mpa, mens kravet er 5 Mpa.
Kravet til underrustning er satt til maks 8 mm, mens HI EP Deck Coat kun viste en underrustning på 1,7 mm. Dermed innfrir systemet til og med kravene til underrustning for systemer med zinkholdige primere som ligger på under 3 mm.
Både vedheft og underrustning er vesentlige indikatorer for levetiden på et beleggsystem.

Stikkord: 
e-mail icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon